MENU Zavřít

Srážky ze mzdy jsou částky, o které zaměstnavatel sníží mzdu zaměstnanci a dále je posílá jiné fyzické nebo právnické osobě.

Zaměstnavatel sráží z hrubé mzdy automaticky:

 • zálohu na daň z příjmů fyzických osob,
 • pojistné na sociální zabezpečení,
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Další srážky může zaměstnavatel udělat i po odečtení povinných odvodů, tedy z čisté mzdy, ke které se pro tyto účely přidávají i odměny. Po odečtení srážek ale musí zaměstnanci vždy zůstat tzv. nezabavitelná částka – minimum k zajištění životních potřeb, jako je zaplacení jídla nebo bydlení.

Způsob vzniku srážek ze mzdy podle zákona

 • na základě soudního či správního nařízení exekuce,
 • na základě dohody o náhradě škody na majetku,
 • pro účely splacení pohledávek výživného na dítě,
 • za zálohu na mzdu, u které nebyly splněny podmínky pro její přiznání,
 • za nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady, 
 • za náborové a jiné příspěvky, které musí zaměstnanec vrátit, protože nesplnil podmínky pro jejich přiznání,
 • a za náhrady mzdy za dovolenou na zotavenou, na kterou zaměstnanci zanikl, nebo vůbec nevznikl nárok.

Srážky ze mzdy dělíme na přednostní a nepřednostní. Podle zařazení je pak zaměstnavatel strhává z určité části mzdy a v jasném pořadí. Přednostní srážky definuje Zákon č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu a patří sem například pohledávky výživného, náhrady škod způsobené ublížením na zdraví a úmyslnými trestnými činy nebo pohledávky daní a poplatků. Nepřednostní srážky jsou všechny ostatní a v zákonu je nenajdete.

Čtěte, jak automaticky vypočítá srážky ze mzdy systém od Vemy.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor