Plánování směn

Více
Plánování směn

Rychle sestavíte rozvrh pracovní doby pro pracoviště vyžadující zaměstnance určité profese a kvalifikace.

Výhody produktu

Kontroly plánu

proti fondu, proti legislativě, proti požadované obsazenosti

Modifikace směn

uživatelské změny směn i pohotovostí

Portálová aplikace

přístup přes webový prohlížeč

Zobrazení nepřítomností

možnost zobrazit nebo i zadat nepřítomnost

Kontrola rozvrhu

Kontrola rozvrhu

Aplikace sleduje, zda je naplánovaný individuální rozvrh v souladu se zákonemodpovídá fondu pracovní doby daného pracovníka.

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance, a to nejpozději 2 týdny před začátkem období (v případě konta pracovní doby 1 týden), na něž je pracovní doba rozvržena. Pokud se tedy zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak.

Jak naplánovat směny

Plánování směn probíhá v etapě dlouhodobého a operativního plánu, v aplikaci je pak možné evidovat rovněž etapu skutečnost. Dlouhodobý plán slouží jako podklad pro výpočet nároku na dovolenou a sestavení ročního plánu dovolené, operativní plán pak odráží konkrétní krátkodobou potřebu zaměstnavatele, jako jsou zástupy za nemoci a dovolené, pokrytí mimořádných špiček apod. Etapa skutečnosti se přebírá z docházkového systému.

Plánování směn je portálovou aplikací (dostupnou přes webový prohlížeč). Datové struktury pro Plánování směn jsou uloženy v aplikaci Mzdy. Uživatelským nastavením lze zvolit požadovaný pohled na data.

Vícefázové plánování a nastavení práv

Aplikace umožňuje vícefázové plánování, kdy se všechny záznamy nacházejí ve fázi editace, schvalování nebo uzamknuto. Uživatelským nastavením přístupových práv pak určíte, kdo v organizaci má právo věty editovat, kdo je schvaluje a kdo smí dělat mimořádné úpravy i v uzamčených záznamech.

Standardně je aplikace určena pro role Pracovník, Vedoucí, Vedoucí role v týmu a Správce plánování směn.

Aplikace disponuje vazbami na další aplikace, jako je Docházka, Plánování dovolené, Mzdy a sesterská aplikace Plánování a evidence výkonů.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru?
Zajímají Vás funkcionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2019 Vema.cz