MENU Zavřít

Čistá mzda představuje reálnou výši odměny, kterou zaměstnanec skutečně obdrží od svého zaměstnavatele za odvedenou práci.

Výpočet hrubé mzdy

Počítá se z hrubé mzdy odečtením:

  • zdravotního pojištění,
  • sociálního pojištění
  • a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnance.

Abyste vyčíslili čistou mzdu, musíte k celkové částce ještě připočítat daňová zvýhodnění nebo třeba náhrady mzdy za nemoc.

Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou je tedy způsoben daněmi a sociálním a zdravotním pojištěním. Tyto odvody se odečítají z hrubé mzdy a zaměstnanec obdrží čistou mzdu jako konečný příjem. 

Odměna, na které se pracovník domlouvá se zaměstnavatelem při nástupu do zaměstnání a je uvedena v pracovní smlouvě, není čistá mzda. Jedná se o hrubou mzdu.

Příklad: pokud má bezdětný zaměstnanec hrubou mzdu 30 tisíc korun a netýkají se ho další úlevy na dani jako využívání služebního auta pro soukromé účely nebo studium, výše jeho čisté mzdy je 22 740 korun. Na internetu najdete online kalkulačky, které s výpočtem čisté mzdy z hrubé pomohou.

Zjistěte také, co je hrubá mzda

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.