MENU Zavřít

Co je to zaručená mzda a kdo ji dostává?

  • Mgr. Veronika Patáková
  • 25. 10. 2022

Pojem minimální mzdy je mezi zaměstnavateli i zaměstnanci pojmem známým a zcela běžně užívaným. Oproti tomu se však tak často nemluví o tzv. zaručené mzdě, která však úzce s minimální mzdou souvisí.

Téměř každý rok je v médiích diskutovaná výše minimální mzdy, její srovnání s ostatními zeměmi, možné dopady navyšování minimální mzdy na zaměstnavatele a výše sankcí za její nedodržení. I zaměstnanci v drtivé většině případů znají výši minimální mzdy, a tak se již v praxi téměř nesetkáme se zaměstnancem, kterému by byla vyplácena mzda nižší než minimální mzda.

Co je to zaručená mzda

Zaručenou mzdu bychom mohli obecně charakterizovat jako mzdu, která je garantovaná zaměstnanci při výkonu určitého druhu práce. Legislativně je zaručená mzda zakotvena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (dále jako „Nařízení“). V tomto Nařízení je tedy výše zaručené mzdy odstupňována do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Nařízení rovněž obsahuje ve své příloze obecnou charakteristiku skupin prací a dále příklady prací pro jednotlivé skupiny oborů (např. pro administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti, cestovní ruch, dopravu, obchodní provoz a pohostinství, sklářskou výrobu, sociální péči atd.).

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Jaká je výše zaručené mzdy dle tabulky profesí v roce 2022

Zaručená mzda u 1. skupiny prací odpovídá výši minimální mzdy, která taktéž v roce 2022 činí 16 200 Kč měsíčně a 96,40 Kč za hodinu práce. Zaručená mzda pro 8. skupinu prací je vždy dvojnásobkem minimální mzdy.

Skupina prací Zaručená hodinová mzda 2022 Zaručená měsíční mzda 2022 Příklady prací
1 96,40 Kč 16 200 Kč nekvalifikované práce, běžný úklid, doručování zásilek, kontrola příchodů a odchodů, sběr a mytí nádobí
2 106,50 Kč 17 900 Kč práce sanitářů, nenároční stavební práce, prodej tisku, cenin, tabákových výrobků, domovnické práce
3 117,50 Kč 19 700 Kč ošetřovatelé, pokladní manipulující s hotovostí, kadeřnictví, samostatný prodej zboží
4 129,80 Kč 21 800 Kč zdravotní sestry, porodní asistentky, záchranáři, strojvedoucí, opraváři vozidel, instalatéři
5 143,30 Kč 24 100 Kč řidiči autobusů, IT správci, zajišťování mzdové a personální agendy, vedení účetnictví a sestavování rozpočtů, vytváření a testování aplikací, vzdělávání dětí předškolního věku
6 158,20 Kč 26 600 Kč správa systému výpočetní techniky, zajišťování obchodní činnosti, organizace prodeje, tvorba návrhů cen, tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky nenáročných staveb
7 174,70 Kč 29 400 Kč lékař, zubař, farmaceut, tvůrce marketingových strategií, vyučující studentů či absolventů vysokých škol
8 192,80 Kč 32 400 Kč tvůrčí systémové práce, plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie nebo operace na finančním a kapitálovém trhu

 

Jednotlivé úrovně zaručené mzdy se týkají zaměstnanců, kteří mají plánované směny dle týdenní pracovní doby 40 hodin. Při sjednané kratší pracovní době se jednotlivé nejnižší úrovně zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

TIP: Mzdový program zajistí kompletní zpracování mezd a platů. Pohlídá za vás legislativní změny a minimalizuje množství ruční práce. Využijí ho účetní kancelářemzdové účetní i manažeři.

Koho se zaručená mzda netýká

Do výše zaručené mzdy se nezapočítává příplatek za práci přesčas, noční práci, práci v sobotu a v neděli nebo práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Zaručená mzda se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří pro zaměstnavatele konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).

Kdo má na zaručenou mzdu nárok

Na zaručenou mzdu má tedy nárok každý zaměstnanec, který koná práci na základě pracovní smlouvy, přičemž se může jednat o zaměstnance veřejného i soukromého sektoru.

Ačkoliv někteří zaměstnavatelé přehlížejí pojem zaručené mzdy a záměrně za účelem setření svých nákladů vyplácejí zaměstnancům nižší mzdu či plat, než je úroveň jejich zaručené mzdy dle vykonávané práce, může se jim porušování této povinnosti stanovené platným právním předpisem značně vymstít.

Zaměstnanec, který si je vědom svých práv, po nich může požadovat vyplacení zaručené mzdy, a to i zpětně za předchozí 3 roky. Současně může informovat o nezákonném postupu zaměstnavatele příslušný inspektorát práce, který je povinen danou věc prošetřit a v případě, že zjistí porušení na úseku odměňování zaměstnanců za jejich práci, může zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Obecně tak lze každému zaměstnavateli jen doporučit, aby důsledně dbal o to, aby každému jeho zaměstnanci byla zaručená mzda přiznána (např. ve mzdovém či platovém výměru) a zároveň řádně vyplácena, neboť jen tak předejde riziku uložení vysokých sankcí ze strany inspektorátu práce či dlouhému soudnímu řízení, během kterého se bude zaměstnanec domáhat doplacení jeho mzdových či platových nároků.

Podobné
články