MENU Zavřít

Zaměstnanecké benefity

 • Mgr. Veronika Patáková
 • 5. 6. 2023

Zaměstnanecké benefity jsou dnes již téměř nezbytnou součástí pracovního života zaměstnanců i zaměstnavatelů. Zaměstnanci je vyžadují a zaměstnavatelé se předhánějí v tom, jak pestrou paletu zaměstnaneckých benefitů svým zaměstnancům poskytnou. A jsou to mnohdy právě zaměstnanecké benefity, které hrají zejména u mladých zaměstnanců zásadní roli při výběru zaměstnání.

Řada průzkumů ukazuje, že zaměstnanci z generace Z (tj. zaměstnanci narození v novém tisíciletí) už nestojí pouze o dobře placenou práci, ale v zaměstnání chtějí čerpat různé výhody a benefity.

I z tohoto důvodu se oblast zaměstnaneckých benefitů neustále mění a vyvíjí a zaměstnavatelé by na tyto změny měli průběžně reagovat a přizpůsobovat jim nabídku svých zaměstnaneckých benefitů, aby byli na trhu práce konkurenceschopní, své kvalitní zaměstnance si udrželi a neustále je motivovali k lepším pracovním výsledkům.

Co jsou to benefity pro zaměstnance?

Pojem zaměstnanecký benefit není platnými právními předpisy definován, a tak za něj obecně považujeme výhody, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům vedle mzdy, platu nebo odměny.

 Zaměstnanecké benefity jsou nenárokové a záleží tedy zcela na vůli zaměstnavatele, zda zaměstnancům benefity poskytne a v jakém rozsahu.

I zde však platí, že by mělo být zachováno rovné zacházení se všemi zaměstnanci, tzn. že zaměstnancům konajícím stejnou práci nebo práci stejné hodnoty by měly být poskytnuty stejné či srovnatelné benefity nebo stanoveny obdobné podmínky pro jejich získání.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Jaké jsou typy benefitních systémů?

V první řadě by si však měl zaměstnavatel určit: 

 • okruh zaměstnanců, kterým bude zaměstnanecké benefity poskytovat a 
 • konkrétní výhody, které budou moci zaměstnanci čerpat

1. Benefity pro všechny

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanecké benefity všem zaměstnancům. 

2. Benefity pro vybrané zaměstnance

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanecké benefity jen některým zaměstnancům (např. zaměstnancům na vyšších pracovních pozicích).

3. Benefity pro všechny + některé benefity jen pro vybrané zaměstnance

Zaměstnavatel poskytne určitou část zaměstnaneckých benefitů všem zaměstnancům (např. stravenky) a další vybrané benefity budou poskytnuty jen vybraným zaměstnancům (např. služební auto).

4. Fixní benefity

Zaměstnavatel předem určí zaměstnanecké benefity, které mohou zaměstnanci čerpat.  

5. Cafeteria systém

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům kredit, body či poukázky a širokou škálu benefitů (z katalogu odměn, menu benefitů), na které tento kredit mohou využít, a to plně dle svých preferencí. Zaměstnanci však nemohou využít všechny benefity, naopak mezi nimi musí volit s ohledem na zbývající kredit, což odráží i základní princip zaměstnaneckých benefitů, tj. že jsou nenárokové.

Jaké jsou druhy zaměstnaneckých benefitů?

Benefity určené primárně k výkonu práce

Zaměstnanecké benefity, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci primárně k výkonu práce, ale které případně po dohodě se zaměstnavatelem může používat i pro své vlastní soukromé účely (např. mobilní telefon, notebook, služební automobil). 

Služební telefon

Zejména v případě poskytnutí mobilního telefonu může být se zaměstnancem ujednáno, že určitý rozsah služeb bude hrazen ze strany zaměstnavatele a v případě, že zaměstnanec využije služby mobilního operátora ve větším rozsahu (např. využije více mobilních dat), bude si tyto nad rámec vyčerpané služby hradit sám.  

Služební automobil

Ze zákona pak dále platí, že v případě užívání služebního automobilu i k soukromým účelům, bude příjem zaměstnance za každý kalendářní měsíc zvýšen o 1 % vstupní ceny automobilu nebo o 0,5 % vstupní ceny automobilu, pokud se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo.

Benefity pro volný čas

Benefity, díky kterým mohou zaměstnanci aktivně trávit svůj volný čas. Zaměstnanci tak mohou využívat permanentky do fitness center, bazénů, nebo mohou svůj volný čas trávit návštěvou divadla, kina či sportovního utkání. Často zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům také možnost adrenalinového zážitku či využití firemní chaty (např. k rodinné zimní dovolené).

Benefity k podpoře work-life balance

Zaměstnanci nechtějí v dnešní době trávit převážnou část svého života pouze v práci, naopak hledají zaměstnání, které jim umožňuje trávit více času i s rodinou, s přáteli či se věnovat svým koníčkům. I z tohoto důvodu zaměstnavatelé často zaměstnancům nabízejí benefity v podobě:

 • Homeoffice, kdy zaměstnanec částečně pracuje z domova   
 • Pružné rozvržení pracovní doby, kdy si zaměstnanec volí začátek a konec pracovní směny  
 • Pětihodinový pracovní den, kdy je zaměstnanec za pětihodinovou směnu odměněn stejně, jako kdyby pracoval 8 hodin  
 • Stlačený pracovní týden, kdy zaměstnanec odpracuje týdenní pracovní dobu v kratší době (např. 4 dny v týdnu pracuje 10 hodin denně)  
 • Delší dovolená, kterou zaměstnavatel poskytne nad rámec zákonného nároku zaměstnance
Tip: Zajímá vás, jak je to s dovolenou? Přečtěte si náš článek o čerpání dovolené z pohledu zaměstnavatele.
 • Happy days, tj. dny, které může zaměstnanec volně využít pro svou vlastní potřebu  
 • Neomezená dovolená, kdy zaměstnanec může čerpat libovolně dlouhou dovolenou za předpokladu, že v daném termínu budou splněny veškeré zadané pracovní úkoly nebo tzv. sabbatical, tedy možnost čerpat dlouhodobé částečně placené či neplacené volno, které zaměstnanci využívají k cestování a nabírání sil do nové práce. 

K podpoře work-life balance může sloužit také možnost využití firemní školky či jeslí, které jsou v blízkosti pracoviště a zaměstnanec tak netráví dlouhý čas cestou do tohoto zařízení a následně do práce.   

Někteří zahraniční zaměstnavatelé nově nabízejí svým klíčovým zaměstnancům, kteří ještě nezaložili rodinu a u kterých potřebují využít jejich pracovní potenciál, částečnou nebo úplnou úhradu nákladů spojených s odběrem a zmrazením vajíček a spermií, čímž v zásadě umožní zaměstnancům budovat kariéru a založit rodinu až později.

Naopak zaměstnankyním, u kterých očekávají brzký návrat do práce po porodu, nabízejí jako benefit pokrytí nákladů na kurýrní službu, která během pracovního dne vyzvedne nově odsáté mléko od zaměstnankyně-matky v práci a zaveze ho dítěti. 

Benefity určené k budování pracovního kolektivu

Fungující pracovní kolektiv je pro zaměstnavatele zpravidla zárukou toho, že zaměstnanci odvádí kvalitní a efektivní práci. I proto zaměstnavatelé velice často pořádají pro zaměstnance výlety, sportovní turnaje, společenské akce, vánoční večírky nebo tzv. teambuildingové akce, které slouží právě k „utužení“ pracovního kolektivu.  

Benefity určené ke vzdělávání zaměstnanců

Další vzdělávání zaměstnanců je oblast, kterou by měl každý zaměstnavatel podporovat a zaměstnance k dalšímu vzdělávání motivovat. Ačkoliv ne každý zaměstnanec prahne po dalším vzdělávání a osobním rozvoji, kterému se oddává osobně v přednáškové místnosti, díky moderním technologiím lze najít velice zajímavé online kurzy a školení, kterými mohou zaměstnanci projít kdykoliv a kdekoliv, např. i v pohodlí domova.

Vyhledávanými kurzy jsou nejen ty, které úzce souvisí s vykonávanou prací zaměstnance, ale také např. právní a compliance školení, jazykové kurzy nebo školení věnující se etice v zaměstnání, etiketě a chování ve společnosti. 

Tip: Se vzděláváním vám VEMA pomůže v rámci svého modulu Vzdělávání. Více informací najdete zde.

Benefity spojené s péčí o zdraví zaměstnanců

Za účelem péče o zdraví zaměstnanců řada zaměstnavatelů zavádí:   

 • Sick-day, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnancům volno v rozsahu několika dnů pro vyléčení krátkodobé nemoci, přičemž se jedná o volno (bez neschopenky) plně hrazené zaměstnavatelem  
 • Pravidelné občerstvení na pracovišti (např. formou občerstvovacího baru), které mohou zaměstnanci využít kdykoli během pracovní doby a zajistit si tak poměrně rychle pravidelnou stravu a eliminovat nezdravé stravování ve fastfoodech  
 • Relaxační zóny, které slouží ke krátkému odpočinku během pracovní doby nebo k odreagování od pracovního stresu. Součástí těchto relaxačních zón jsou obvykle pohodlná křesla či pohovky, relaxační hudba, ale také hrací prvky (kulečník, šipky, stolní fotbal apod.)  
 • Jógu na pracovišti, kterou mohou v pracovní době zaměstnanci využít k relaxaci a regeneraci  
 • Masáže na pracovišti, které mohou zaměstnanci v pracovní době využít u profesionálního maséra   
 • Sezení s terapeutem či interním koučem na pracovišti, který v případě potřeby pomáhá zaměstnancům se zvládáním stresu i nelehkých životních situací  
 • Pravidelné lékařské prohlídky a preventivní odběry krve, které mohou zaměstnanci využít jako prevenci závažnějších zdravotních problémů  
 • Odvykací kúry pro kuřáky, které mohou využít zaměstnanci, kteří se chtějí zbavit své závislosti na kouření 

Benefity v podobě příspěvků

Velice oblíbeným a oboustranně výhodným zaměstnaneckým benefitem jsou příspěvky, které slouží ku prospěchu zaměstnance:  

 • Příspěvek na stravování, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům zvýhodněné ceny jídla v jídelně nebo poskytuje příspěvek na stravenky 
 • Příspěvek na důchodové či penzijní připojištění, kterým se zaměstnavatel podílí na lepší budoucnosti zaměstnance 
 • Příspěvek na školku či jesle (tzv. školkovné), kdy zaměstnavatel pomáhá rodinám s dětmi s pokrytím těchto nákladů

Benefity spojené s odbornou pomocí

Novinkou v oblasti zaměstnaneckých benefitů je poskytování odborné pomoci zaměstnancům, a to zpravidla formou telefonní či e-mailové konzultace. Zaměstnavatelé si za tímto účelem sjednávají odborníky z nejrůznějších oblastí, kteří jsou v případě potřeby k dispozici zaměstnancům k řešení jejich aktuálního problému:  

 • Právní poradenství, kdy mohou zaměstnanci využít bezplatnou právní pomoc od právníka či advokáta, který jim pomůže s řešením nastalého právního problému 
 • Psychologická pomoc, které mohou využít zaměstnanci při řešení jakékoliv životní situace, u které si sami nevědí rady, přičemž tato pomoc slouží i jako prevence závažnějších psychických problému (např. i syndromu vyhoření)

Co si z toho odnést

Pokud tedy zaměstnavatel uvažuje o zavedení zaměstnaneckých benefitů nebo o rozšíření nabídky benefitů, vždy by měl nabídnout zaměstnancům benefity, u kterých je předpoklad, že je budou zaměstnanci aktivně využívat. Nabídku zaměstnaneckých benefitů společně se zaměstnavatelem řeší HRista. Co dalšího řeší, se dozvíte v tomto článku.

Jiné zaměstnanecké benefity budou zřejmě atraktivní pro zaměstnance ve výrobě a jiné pro zaměstnance ve službách. Stejně tak by měl zaměstnavatel reagovat na momentální zájem zaměstnanců o zaměstnanecké benefity, tj. o jaké druhy benefitů mají zájem, a o které nikoliv, neboť nevhodně zvolené benefity mohou naopak zaměstnance demotivovat.  

Doporučuje se rovněž vedle tradičních benefitů poskytnout zaměstnancům i benefity méně obvyklé, které však budou pro zaměstnance zajímavé a budou je využívat. Správná skladba benefitů totiž motivuje zaměstnance a může i zatraktivnit pracovní nabídku zaměstnavatele a odlišit jí tím od ostatních nabídek dostupných na trhu práce.

Podobné
články