MENU Zavřít

 Lidské zdroje v podniku, často označované také jako personální oddělení nebo HR oddělení (z anglického "Human Resources") jsou souhrnem funkcí, procesů a strategií, které se zabývají správou a rozvojem lidského kapitálu v organizaci. Lidské zdroje se zaměřují na efektivní využívání lidského potenciálu v podniku s cílem dosáhnout firemních cílů a zajišťovat konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj.

Personalisté řeší především:

  • nábor nových pracovníků,
  • péči o stávající zaměstnance (vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, mzdy a zaměstnanecké výhody či firemní kulturu),
  • administrativu a personální rozvoj firmy (spravují data o zaměstnancích, kontrolují evidenci docházky, komunikují se zdravotní pojišťovnou nebo chystají reporty o fluktuaci zaměstnanců a vývoji mezd).

Úkolem HR manažera je také udržovat příjemné pracovní prostředí a zajistit spokojenost lidí ve firmě.

S organizací agendy HR oddělení pomáhají firmám různé aplikace a HR systémy. Například v modulu HR systém od Vemy zpracujete mzdy, evidujete kandidáty pro výběrová řízení nebo máte přehled o vzdělávání zaměstnanců.

Přečtěte si, co všecno má ve firmě na starost HR oddělení.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor