MENU Zavřít

Kdo je HRista a co má ve firmě na starosti HR oddělení

 • 16. 9. 2019
Práce HR oddělení není ve firmě na první pohled vidět. Bez ní by ale firma správně nefungovala. HRisté mají totiž na starosti všechno, co se týká současných i budoucích zaměstnanců. Přečtěte si, co všechno dělá ve firmě HR oddělení.

Obsah článku:

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Co je HR

Název HR je odvozený z anglického Human Resources a znamená lidské zdroje. I proto se někdy HR označuje také jako personalistika nebo řízení lidských zdrojů. 

S pracovníky HR oddělení se nejspíš potkáte nejčastěji na pohovoru, při podepisování pracovní smlouvy nebo třeba výpovědi. Mají totiž na starosti řízení takzvaného životního cyklu zaměstnanců – řeší nábor a najímání nových lidí, vzdělávání a benefity současných zaměstnanců, teambuildingy i propouštění. 

Co má na starosti HRista

Pojem personalistika a HR se poprvé objevily na začátku 20. století a původně práce personalistů zahrnovala spíš administrativu. Moderní HR už ale dávno není jen o evidování pracovních smluv a vyplácení mezd. HRisté se stávají skutečnými manažery, kteří zasahují do dění i strategie celé firmy. Dokonale znají její strukturu i cíle. A práci s lidmi tomu pak přizpůsobují. 

Náplň jejich práce lze rozdělit na:

 • nábor nových pracovníků,
 • péči o stávající zaměstnance,
 • administrativu a strategii firmy.


1. Nábor nových pracovníků

Pokud dělá personalista svou práci dobře, funguje jako pozorovatel, který má dokonalý přehled o všech procesech ve firmě. Přesně ví, co funguje, co je potřeba vylepšit a jaké lidi společnost hledá. Podle toho pak pracuje na:

 • Plánování lidských zdrojů. HRista zohledňuje cíle firmy a stará se o to, aby měla společnost dostatek schopných pracovníků, se kterými cíle snáz splní. Dělá si analýzu pracovního trhu a s pomocí manažerů definuje požadavky na nové členy týmu.
 • Náboru zaměstnanců. Personalista je také ten, kdo dává dohromady pracovní inzeráty, sbírá životopisy uchazečů a s kandidáty se osobně potkává. Jeho úkolem je najít člověka, který má potřebné dovednosti a zároveň zapadne do týmu.


2. Péče o stávající zaměstnance

Podepsáním pracovní smlouvy s novým zaměstnancem ale práce HR oddělení teprve začíná. Úkolem personalistů je o zaměstnance pečovat. Podílí se na tom, aby byli motivovaní, a pomáhají ve firmě tvořit takové pracovního prostředí, ve kterém budou zaměstnanci dlouhodobě spokojení. To obnáší:

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. HR specialista pomáhá zaměstnancům najít směr, kterým se rozvíjet. Společně třeba vybírají vzdělávací programy, které jsou pro danou pozici nejlepší, nebo stanovují rozvojový plán.
 • Mzdy, odměny a zaměstnanecké výhody. Spolu s manažery určuje personalista výši základní mzdy pro jednotlivé pozice, připravuje benefity a bonusové programy. Podílí se také na nastavení systémů odměn tak, aby zaměstnance motivoval k co nejlepším výkonům.
 • Firemní kulturu a společné akce. HRista spolu s vedením společnosti nastavuje pravidla firemní kultury a dohlíží na jejich dodržování třeba tím, že sleduje atmosféru na poradách a poukazuje na dobré příklady. Personalisté pořádají i teambuildingy a pomáhají s nastavením nových pracovních rituálů.

HR oddělení zkrátka funguje jako bezpečný přístav pro zaměstnance, na který se může pracovník kdykoliv obrátit. Třeba i ve chvíli, kdy:

 • potřebuje pohled třetí strany nebo nezávislý názor,
 • otázky ohledně povýšení, změny náplně práce či rozšíření vlastních dovedností,
 • nebo se změní jeho osobní situace (například potřebuje upravit velikost úvazku či řeší stěhování).

Ve firmě často personalista nahrazuje také roli mediátora či „psychologa” a urovnává osobní konflikty a hádky na pracovišti.

 

3. Administrativa a strategie firmy

Kromě náboru a péče o zaměstnance dohlíží oddělení lidských zdrojů třeba i na firemní dokumenty a komunikuje s manažery: 

 • spravuje data o zaměstnancích a hlídá, že jsou všechny smlouvy v pořádku a v souladu se zákonem,
 • kontroluje evidenci docházky i pracovních cest a případné nesrovnalosti řeší s manažerem,
 • komunikuje se zdravotní pojišťovnou či Českou správou sociálního zabezpečení,
 • setkává se s vedením firmy a chystá reporting o fluktuaci zaměstnanců či vývoji mezd,
 • oznamuje zaměstnancům důležité události a připravuje interní školení například o bezpečnosti práce či změnách v zákoníku práce,
 • stará se o takzvané CSR projekty a zaštiťuje spolupráci se školami, stáže a praxi studentů.

S organizací agendy HR oddělení pomůžou firmám i různé aplikace, programy a systémy. V dalším článku jsme pro vás sepsali, co je HR systém a jak práci personalistům usnadní. 

Příkladem je modul HR systém od Vemy, ve kterém zpracujete mzdy, evidujete kandidáty pro výběrová řízení, máte přehled o vzdělávání zaměstnanců a vše přehledně archivujete.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor