MENU Zavřít

Kdo je personalista a jaké má povinnosti?

  • Mgr. Jan Kozák
  • 12. 6. 2023

Personalisté jsou nedílnou součástí téměř každé společnosti a organizace a pojem personalistika tak v profesním světě zaznívá velmi často. O to důležitější je znát, co to vlastně personalistika je, jaké úkoly toto odvětví obnáší a podle jakých vlastností poznáte dobrého personalistu.

Kdo je to personalista?

Již samotný název pocházející z latinského personalis (osoba) naznačuje, že práce personalisty se točí primárně okolo jiných osob.

Konkrétně je pak úkolem personalisty především zajištění veškeré agendy související s personální administrativou zaměstnanců.

V menších firmách většinou úkoly personalistů zastávají jejich ředitelé či manažeři, případně jsou svěřovány externím agenturám. U větších firem a organizací ale zpravidla personalisté působí v rámci samostatného oddělení zastřešujícího více lidí.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Personalista versus HR versus recruiter 

Na tomto místě se sluší ujasnit si některé základní pojmy. Slova personalista a recruiter jsou totiž často používána jako synonyma, ačkoliv se od sebe významově liší.

Zatímco personalista zde slouží jako zastřešující termín pro všechny zaměstnance zaměřené na personální agendu, recruiter je úzce specializován pouze na jednu konkrétní oblast personalistiky, tj. nábor nových zaměstnanců a sledování trhu práce.   

Naopak pojmy personalista a HR znamenají jedno a totéž. Anglický pojem human relations je totiž jen zahraničním názvem pro personalistiku. Pokud se proto u některé firmy setkáte s označeními HR specialista nebo HR manažer, v podstatě se jedná jen o různé organizační úrovně personalistů.  

Jaké jsou hlavní úkoly personalisty? 

Plný výčet všech činností prováděných personalisty dalece přesahuje rozsah tohoto článku. Níže proto uvádíme jen základní výčet oblastí personalistiky: 

1. Personální administrativa

Vedení evidence zaměstnanců a jejich osobních údajů, dohlížení na soulad se související legislativou, správa veškerých pracovně-právních písemností a dokumentů aj.  

2. Recruitment

Sledování situace na trhu práce, zajišťování všech fází náboru nových zaměstnanců (tj. od definice pracovní pozice přes tvorbu inzerátů až po rozhovory s uchazeči a finální výběr), onboarding nových zaměstnanců aj. 

3. Mzdová agenda

Administrativní zajištění odměňování a hodnocení zaměstnanců. 

4. Vzdělání zaměstnanců

Správa nejrůznějších školení a certifikací, přidělování kurzů konkrétním zaměstnancům dle potřeby, organizační zajištění vzdělávacích aktivit (školení, semináře apod.) a další související činnosti. 

5. Mediace

Plnění role prostředníka mezi vedením společnosti a řadovými zaměstnanci, mediace a řešení případných sporů, přijímání stížností a podnětů od zaměstnanců aj. 

6. Péče o firemní kulturu a prostředí

Pořádání teambuildingových akcí, distribuce novinek a zpráv, posilování identifikace zaměstnanců s firmou a zvyšování jejich spokojenosti. 

Počet lidí potřebných k pokrytí uvedených oblastí se pak liší podle velikosti firmy a počtu zaměstnanců. U malých podniků není výjimkou, když jsou všechny aspekty personalistiky zpracovávány jedním či dvěma lidmi. Naopak velké společnosti čítající stovky či tisíce zaměstnanců pak disponují samostatnými týmy specialistů pro každou z uvedených oblastí. 

Jaký typ lidí je pro práci personalisty vhodný? 

Stejně jako jiné obory, tak i personalistika vyžaduje velmi specifickou kombinaci dovedností a osobnostních rysů. Jelikož je celé odvětví založeno na komunikaci s jinými, neobejde se dobrý personalista bez velké dávky empatie a umění naslouchat. S tím se pojí i vynikající komunikační dovednosti a schopnost přizpůsobit své vystupování komunikačnímu protějšku. Zejména při jednání s frustrovanými, naštvanými či jinak rozladěnými zaměstnanci pak personalista naplno využije i pevné nervy, asertivitu a schopnost odolávat stresu. 

To samé platí i pro nábor nových zaměstnanců, kdy musí personalista kromě profesních předpokladů i vyhodnotit to, zda se dotyčný uchazeč hodí do týmu i z osobního hlediska. V každodenní praxi se pak personalista samozřejmě neobejde ani bez administrativních a organizačních dovedností v kombinaci s výbornými znalostmi související legislativy. 

Více jsem se věnovali tomuto tématu také ve článku Kdo je HRista a co má ve firmě na starosti HR oddělení.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor