MENU Zavřít

Minimální mzda 2023 – Vše, co potřebujete vědět

  • Mgr. Jan Kozák
  • 27. 2. 2023

V lednu 2023 došlo k dalšímu zvýšení minimální mzdy – tedy nejnižší možné odměny, kterou vám zaměstnavatel za práci poskytne. V článku se zaměříme nejen na definici minimální mzdy, ale také na rozdíl oproti zaručené mzdě a případy, kdy je možné ji zvýšit či snížit.

Co je to minimální mzda a jak se liší od zaručené mzdy? 

Zákoník práce minimální mzdu definuje jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci v pracovněprávním vztahu. V praxi to znamená, že ze zákona nesmíte za odvedenou práci dostat méně peněz, než uvádí minimální mzda. Nezávisí přitom na tom, v jakém pracovním poměru se nacházíte – tj. minimální mzda se vztahuje i na brigádníky a zaměstnance pracující na DPČ nebo DPP.   

Vedle institutu minimální mzdy pak existuje i tzv. mzda zaručená. Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány, a ačkoliv mají velmi podobný význam, v některých důležitých detailech se liší. Zaručená mzda totiž stanovuje nejnižší možnou mzdu pro jednotlivé profese, které jsou rozděleny do osmi pracovních skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Podléhají ji pak všichni zaměstnanci, kteří nemají mzdu sjednanou kolektivní smlouvou.  

Pokud vás zajímá více problematika zaručené mzdy, připravili jsme na toto téma článek z odborníke z praxe. Přečíst článek. 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Jaká je výše minimální mzdy pro rok 2023? 

Minimální mzda prochází pravidelnými změnami, které reagují na inflaci a další externí faktory. Od 1. ledna 2023 je výše „minimálky“ stanovena na 17 300 Kč měsíčně, což odpovídá 103,8 Kč na hodinu. Tato hodnota dle zákoníku práce platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin  

U některých profesí (zejména u práce v nepřetržitých nebo vícesměnných provozech) je ale týdenní pracovní doba nižší. V takovém případě se minimální hodinová mzda zvyšuje úměrně ke zkrácené pracovní době tak, aby celková měsíční minimální mzda splňovala zákonem daný limit.

Výpočet minimální mzdy v roce 2023

Vysvětleno na příkladu – pokud zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu, za týden může odpracovat pouze 37,5 hodiny. Zákonem stanovenou minimální hodinovou mzdu (tj. výše zmíněných 103,8 Kč) je tak nutné vynásobit podílem stanovené a skutečné týdenní pracovní doby (40/37,5 = 1,0667). Výsledným výpočtem pak dojdeme k hodinové částce 110,70 Kč.  

Naopak ke snížení minimální hodinové mzdy se přistupuje v případech, kdy má zaměstnanec pracující pro organizaci s týdenní pracovní dobou 40 hodin smluvně sjednanou nižší skutečnou pracovní dobu. Tehdy se minimální mzda snižuje úměrně odpracované době, tj. například při práci sjednané na 20 hodin týdně náleží zaměstnanci „minimálka“ pouze 8650 Kč za měsíc. 

Co dělat, když je má mzda nižší než minimální limit? 

Pokud vaše měsíční odměna nedosáhne výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen vám poskytnout doplatek bez ohledu na to, zda nižší, než zákonnou mzdu ovlivnil pracovní výkon zaměstnance. Zde se přitom zohledňují všechna mzdová plnění s výjimkou následujících případů:  

  • příplatky za práci přesčas, během víkendů a o svátcích, 
  • příplatky za noční práci a práci ve ztíženém prostředí, 
  • náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměny za pohotovost apod. 

Se systémem VEMA zvládnete mzdovou agendu snadno

Mzdový program zajistí kompletní zpracování mezd a platů. Pohlídá za vás legislativní změny a minimalizuje množství ruční práce. Využijí ho účetní kancelářemzdové účetní i manažeři.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor