MENU Zavřít

Jak postupovat při nevyplacení mzdy

Pokud vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu včas nebo vůbec, je důležité podniknout následující kroky:

  1. Zkontrolujte pracovní smlouvu a vnitřní předpisy: Zjistěte, zda existují ustanovení v pracovní smlouvě nebo vnitřních předpisech společnosti, které se týkají vyplácení mzdy. Zjistěte, zda byly splněny všechny podmínky pro vyplacení mzdy (např. odevzdání pracovní docházky, vyplnění příslušných formulářů atd.).
  2. Komunikujte se zaměstnavatelem: Oslovte svého zaměstnavatele a vyjádřete svou obavu ohledně nevyplacení mzdy. Vysvětlete situaci a žádejte o vysvětlení. Mějte komunikaci s zaměstnavatelem písemnou formou (např. e-mailem), abyste měli důkaz o vašich žádostech a odpovědích.
  3. Konzultujte situaci s experty: Pokud se situace neřeší nebo nejste spokojeni s odpověďmi od zaměstnavatele, můžete se obrátit na odborovou organizaci nebo právníka specializujícího se na pracovní právo. Tito odborníci vám mohou poskytnout konkrétní rady a pomoci v dalším postupu.
  4. Podávejte stížnosti a žaloby: Pokud zaměstnavatel porušuje své závazky ohledně vyplácení mzdy, můžete podat stížnost na inspektorát práce nebo se obrátit na soud.

Je důležité mít přesné a relevantní dokumenty, jako jsou pracovní smlouva, pracovní docházka, komunikace s zaměstnavatelem atd., abyste měli důkazy o nevyplacení mzdy a svých krocích v rámci řešení tohoto problému.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.