MENU Zavřít

Nevyplacená mzda od zaměstnavatele se týká situace, kdy zaměstnavatel nesplní svou povinnost vyplatit zaměstnanci veškeré částky, na které má nárok za svou práci. 

Existuje několik možných příčin nevyplacené mzdy:

  1. Zpoždění v platbě: Zaměstnavatel může mít dočasné finanční potíže nebo organizační problémy, které způsobí zpoždění v platbě mzdy. 
  2. Porušení pracovních předpisů: Někteří zaměstnavatelé mohou úmyslně porušovat pracovní předpisy a nevyplácet zaměstnancům celou nebo část mzdy. Toto je nelegální a zaměstnanec má právo na řádnou a včasnou platbu mzdy.
  3. Nesrovnalosti ve smlouvě o zaměstnání: Někdy může být nevyplacení mzdy důsledkem nesrovnalostí ve smlouvě o zaměstnání, například chybně stanoveného platu nebo nedostatečného uvedení odměny v pracovní smlouvě. 
  4. Likvidace nebo bankrot zaměstnavatele: V extrémních případech může zaměstnavatel zkrachovat nebo být v likvidaci, což může vést k problémům s vyplácením mezd zaměstnancům. 

V případě nevyplacené mzdy je důležité, aby zaměstnanec komunikoval se zaměstnavatelem a pokusil se situaci vyřešit prostřednictvím písemného podání, jednání nebo případně právního zastoupení. 

Více informací o tom, jak postupovat při nevyplacení mzdy najdete zde.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.