MENU Zavřít

Personalista má ve firmě na starosti tzv. řízení lidských zdrojů. Někdy se personalisté označují také jako HR specialisté (z anglického Human Resources – lidské zdroje). Jejich náplní práce je vše, co souvisí s personální agendou firmy a životním cyklem zaměstnanců.

Náplň práce personalisty

  • nábor nových pracovníků (evidenci uchazečů a životopisů, vedení pohovorů),
  • péči o stávající zaměstnance (vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnanců, mzdy a zaměstnanecké výhody či firemní kulturu),
  • administrativu a personální strategii firmy (evidenci docházky, komunikaci se zdravotními pojišťovnami, evidenci pracovních smluv, přípravu podkladů pro hodnocení pracovníků nebo reporty o fluktuaci zaměstnanců a vývoji mezd).

Personalisté také o zaměstnance pečují, udržují příjemné pracovní prostředí a zajišťují spokojenost lidí ve firmě. Pracovníci se na ně obrací i tehdy, když:

  • potřebují nezávislý názor na jejich práci,
  • mají otázky ohledně povýšení či změny náplně práce
  • nebo se změní jejich osobní situace (potřebují upravit velikost úvazku, řeší stěhování).

S organizací personální agendy pomáhají HR specialistům personální systémy – například HR systém od Vemy, ve kterém evidují kandidáty pro výběrová řízení, mají přehled o vzdělávání zaměstnanců nebo třeba zpracují mzdy. 

Přečtěte si, co všechno mají ve firmě na starosti personalisté a HR oddělení.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor