MENU Zavřít

Plán vzdělávání zaměstnanců je strategický dokument, který popisuje záměr a postupy společnosti při rozvoji dovedností a znalostí svých zaměstnanců. Jeho hlavním cílem je zvýšit kvalifikaci pracovníků a přispět k jejich profesnímu růstu a osobnímu rozvoji. Plán vzdělávání zaměstnanců může obsahovat různé prvky, jako jsou školení, workshopy, online kurzy, mentorování nebo dokonce externí vzdělávací programy.

Existují různé dotace na vzdělávání zaměstnanců. V České republice je například možné využít finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.

V rámci Evropské unie existují také programy a iniciativy, které podporují vzdělávání zaměstnanců. Například Evropský sociální fond (ESF) je hlavním zdrojem financování programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů v členských státech EU. Finanční prostředky z ESF lze využít na vzdělávání zaměstnanců, zlepšení dovedností a adaptaci na nové technologie a pracovní postupy.

Plán vzdělávání zaměstnanců je často vytvářen ve spolupráci s HR oddělením a manažery, kteří identifikují potřeby a cíle organizace a přizpůsobují vzdělávací programy, aby co nejlépe odpovídaly těmto potřebám. Zaměstnanci jsou často zapojeni do procesu plánování vzdělávání, aby se zajistilo, že jejich individuální potřeby a zájmy jsou zohledněny.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor