MENU Zavřít

Plánování mzdových prostředků přestává být komplikované a pracné

  • 26. 8. 2021
Mzdy (platy) zaměstnanců a zákonné odvody, které s nimi souvisí, tvoří jeden z největších nákladů každé organizace i firmy. Zpracování plánu mzdových prostředků je proto důležitým předpokladem pro vytvoření komplexního ekonomického plánu (rozpočtu) na nový fiskální rok.

Bez systémové podpory bývá zpracování plánu mzdových prostředků komplikovaným a pracným úkonem. Proto jsme vytvořili nový modul Plánování mzdových prostředků (HP0105), který tolik potřebnou systémovou podporu uživatelům informačního systému Vema nabízí.

Komu a jak usnadní práci

Modul Plánování mzdových prostředků (HP0105) je velkým pomocníkem pro plánovače/rozpočtáře, kterým pomáhá plán mzdových nákladů nejen vytvořit, ale i ladit a modifikovat. Ocení jej také manažeři, kterým dává možnost sledovat a vyhodnocovat reálné mzdové náklady ve srovnání s vytvořeným plánem.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Jak plánování probíhá

Modul Plánování mzdových prostředků (HP0105) využívá data z aplikace Mzdy (PAM) k naplánování mzdových nákladů pro jakéhokoliv zaměstnance, útvar a zvolené období, a to s detailem až na konkrétní mzdovou složku. Pokud organizace nebo firma využívá i aplikaci Systemizace (STM), může mzdové náklady plánovat rovněž na systemizovaná místa. Je možné definovat a v plánu zohlednit budoucí mzdové/platové změny, specifické podmínky pro konkrétní útvary, skupiny zaměstnanců nebo jednotlivé zaměstnance, přiřadit prostředky na běžné i mimořádné odměny nebo například naplánovat mzdové prostředky podle systemizace pro neobsazená a uvolněná místa.

Jelikož modul pracuje s daty z databáze informačního systému Vema, plánování lze zvládnout rychle a pohodlně, bez nutnosti významnějšího ručního vkládání dat nebo doplňujících informací. Samozřejmě oprávněný uživatel může provádět potřebné ruční korekce plánu. Při návrhu modulu jsme nezapomněli ani na možnost exportu vytvořeného plánu do aplikace MS Excel (XLS souboru).

Porovnávání plánů 

Modul umožňuje definovat plány mzdových nákladů ve více variantách doprovázených komentáři. Varianty se mohou lišit různou výší rozpočtu, různými podmíněnými scénáři (např. bude/nebude splněn plánovaný obrat, firma vyplatí/nevyplatí mimořádné odměny), a podobně. V plánu můžete zohlednit i připravované snižování stavu zaměstnanců nebo naopak nábor nových zaměstnanců, a další proměnné. Jednotlivé varianty plánů pak lze mezi sebou porovnávat, například když potřebujete vybrat nejvhodnější z variant.

Není problém porovnat plán se skutečností nebo připravovaný plán s plánem pro minulý rok. Rozdíly mezi porovnávanými plány zvládne modul vyhodnotit i automaticky.

Modelování plánů

Typickou úlohou je zvýšení nebo snížení plánované částky zvoleného druhu mzdy, které lze provést pevnou částkou nebo procentem. Změna může být vztažena ke konkrétnímu období, vybrané část organizační struktury nebo skupině pracovněprávních vztahů.

Funkce modelování je užitečná rovněž v oblasti nemocnosti. Pokud známe průměrné procento nemocných zaměstnanců v konkrétním období, lze jej namodelovat v plánu a zjistit úspory mzdových prostředků. Obdobné řešení připravujeme i v modelování náhrady mezd při dovolené nebo při dočasné pracovní neschopnosti.

Pro složitější a podrobnější modelování si lze vyžádat zakázkové naprogramování specifických skriptů.

Kopie plánu

Funkce Kopie plánu slouží k usnadnění práce plánovače/rozpočtáře. Využije ji typicky v případě, kdy potřebuje uchovat zálohu některé existující varianty plánu, případně potřebuje vytvořit novou variantu plánu. V takovém případě po vytvoření kopie plánu jednoduše provede zamýšlené modifikace a výslednou novou variantu uloží.

Pokud Vás modul a jeho funkce zaujaly, kontaktujte svého osobního konzultanta, případně obchodní oddělení na e-mailu vema@vema.cz nebo telefonu 530 500 100. Na stejné kontakty se můžete obrátit i v případě, že dosud nejste uživateli systému Vema a máte zájem o jeho představení.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor