MENU Zavřít

Potěšte svoje pracovníky, rozdělte jim odměny

  • 15. 7. 2019
Pokud chcete motivovat zaměstnance k vyšším výkonům, používejte odměny. Aplikace Rozdělování odměn byla vyvinuta speciálně pro přidělování odměn a bonusů, a to včetně odměn za více období a odměn z přiděleného rozpočtu.

S čím aplikace pomůže

  • převádí řešení odměn z papíru a Excelu na pohodlnější práci v softwaru
  • umožňuje evidenci nejrůznějších typů odměn včetně odměn za více období
  • vedoucím i řadovým pracovníkům nabízí na zaměstnaneckém portálu neustálý přehled o aktuální výši odměn
  • exportuje odměny do aplikace Mzdy a tím šetří práci mzdových účetních

Jak se s aplikací pracuje
Jedná se o webovou aplikaci, která pro ovládání vyžaduje pouze prohlížeč internetových stránek. Zpracování může probíhat po etapách. Typicky v jedné etapě zpracování dojde k přidělení rozpočtu odměn pro delší období a v další etapě k jeho postupnému čerpání. Návrh výše odměny provádí navrhovatel, v další fázi se k ní vyjadřuje schvalovatel. Ten ji může buď vrátit zpět navrhovateli, korigovat nebo schválit. Přidělené odměny se pak pracovníkům přehledně zobrazují v zaměstnaneckém portálu.

Aplikace najde využití ve všech organizacích, které chtějí zjednodušit a zefektivnit dosud používaný způsob rozdělování odměn.

Možné režimy rozdělování odměn

  • rozdělování mimořádných odměn vybraným pracovníkům
  • rozdělování výkonnostních odměn ve vazbě na rozpočet (výši pohyblivé složky) zaměstnance
  • rozdělování odměn ve vazbě na rozpočet útvaru
  • automatizovaný výpočet bonusů za více období na základě dosažených výsledků

Nejběžnější a nejjednodušší variantou práce s aplikací Rozdělování odměn je přidělení mimořádné odměny jednomu či více pracovníkům.

Výkonnostní odměny z rozpočtu pracovníka
Zaměstnanec dostane předem stanovenou cílovou odměnu, na niž se snaží svým výkonem dosáhnout. Rozpočet odměn pracovníka je možno spočítat mimo systém a naimportovat nebo přímo zadat ručně v aplikaci. V praxi se obvykle stanovuje roční rozpočet odměn, který je následně čerpán formou ročních, pololetních, čtvrtletních nebo měsíčních výkonnostních odměn.
Výši odměny je možno zadat buď procentem z rozpočtu nebo částkou. Druhá hodnota se automaticky dopočte. Aplikace automaticky zobrazuje, kolik rozpočtu zbývá k čerpání.

Výkonnostní odměny z rozpočtu útvaru
Rozpočet odměn není spočítán na jednotlivé pracovníky, ale je dán k dispozici vedoucímu, aby je rozdělil dle svého uvážení. Je tedy potřeba kontrolovat pouze celkovou sumu rozdělených odměn vůči rozpočtu útvaru za určité období.

Vazby na další aplikace
Rozdělování odměn spolupracuje s aplikacemi Mzdy, Docházka, Plánování směn a Plánování a evidence výkonů. Rozdělování odměn může úzce spolupracovat i s aplikací Workflow.

Další informace vám poskytneme na tel.: 530 500 100 (obchodní oddělení) nebo na vema@vema.cz.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor