MENU Zavřít

Co byste měli vědět o „izolačce“

 • 29. 4. 2021
Zákonem č.121/2021 Sb. byl v těžké době covidové jako motivace pro zaměstnance dodržovat karanténní opatření zaveden tzv. mimořádný příspěvek při karanténě neboli „izolačka“.

AKTUALIZOVÁNO:

S účinností ke dni 30. 4. 2021 byla publikována ve Sbírce zákonů technická novela zákona o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě (zák. č. 182/2021 Sb.), kterou se prodlužuje období poskytování příspěvku až do 30. června 2021. Nárok na příspěvek a podmínky pro jeho poskytování zůstávají tímto zákonem nedotčeny.

Jedná se o příspěvek, který náleží zaměstnanci v případě karantény či izolace vedle náhrady mzdy/platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v částce 370 Kč za každý kalendářní den trvání této události (maximálně po dobu prvních 14 kalendářních dnů).

Nutno podotknout, že tato částka není paušální. Její konečná výše se odvíjí od průměrného výdělku zaměstnance, když zákon říká, že součet náhrady mzdy a izolačky nesmí překročit 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Pro úplnost je třeba uvést, že příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Karanténa a izolace na přelomu února a března 2021

Speciální režim ve výplatě izolačky nastal na přelomu měsíců února a března. Jelikož zákon nabyl účinnosti až 5. 3. 2021, bylo třeba posoudit, kdy událost, zakládající případný nárok na izolačku, začala. U událostí se začátkem v únoru 2021 vznikl nárok na izolačku až od data účinnosti zákona, tj. 5. 3. 2021, u událostí se začátkem v březnu 2021 vznikl nárok již od 1. dne měsíce, tj. 1. 3. 2021 (pokud událost k tomuto datu vznikla).

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Co je a co není navazující událost

Zatímco do konce měsíce února jsme jako jednu událost posuzovali pouze bezprostředně na sebe navazující pracovní neschopnosti, od března došlo ke změně. Stejným způsobem, tedy jako jedna událost, se začaly posuzovat i bezprostředně na sebe navazující karantény/izolace. Opět ovšem za podmínky, že obě tyto události vznikly v měsíci březnu. V opačném případě (pokud první z nich vznikla již v únoru 2021) je třeba posoudit tyto události ještě „postaru“, tj. každou samostatně jak pro vznik nároku na náhradu mzdy, tak pro nárok na izolačku.

Zálohová výplata izolačky

V případě, kdy sociální událost vznikla na přelomu měsíce, je třeba izolačku v prvním měsíci vyplatit zálohově a v navazujícím intervalu vyhodnotit nárok v součtu za celou dobu trvání izolace nebo karantény.

Příklad: Karanténa od 22.3. do 1.4.2021

Výpočet březen 2021

 • náhrada mzdy za období 22. 3. – 31. 3. 2021: 4325 Kč (64 zameškaných hodin)
 • maximální izolačka za 10 kalendářních dnů (22. 3. – 31. 3.): 10 × 370 = 3700 Kč
 • součet náhrady a maximální izolačky: 4325 + 3700 = 8025 Kč
 • 90 % průměrného výdělku: 125,14 (hodinový PV) × 64 (zameškaných hodin) × 0,9 = 7208,064 Kč

Výpočet – redukce izolačky:
7208,064 (90 % průměrného výdělku) − 4325 (náhrada mzdy za PN) = 2883,064, zaokr. na 2883 Kč (izolačka za březen 2021)

Výpočet duben 2021

 • náhrada mzdy za období 1. 4. 2021: 588 Kč (8 zameškaných hodin)
 • maximální izolačka za 11 kalendářních dnů (22. 3. – 1. 4.): 11 × 370 = 4070 Kč
 • součet náhrady mzdy za březen a duben 2021 a maximální izolačky: 4325 + 588 + 4070 = 8983 Kč
 • 90 % průměrného výdělku:
  125,14 (hodinový PV) × 64 (zameškaných hodin) × 0,9 = 7208,064 Kč za březen 2021
  136,10 (hodinový PV) × 8 (zameškaných hodin) × 0,9 = 979,92 Kč za duben 2021
  Celkem 90 % PV: 7208,064 + 979,92 = 8187,984 Kč

Výpočet – redukce izolačky:
8187,984 (90 % průměrného výdělku) − 4913 (náhrada mzdy za PN v březnu a dubnu 2021) = 3274,984, zaokr. na 3274 Kč
3274 Kč − 2883 Kč (izolačka za březen 2021) = 391 Kč (doplatek izolačky za duben 2021)

Odečet vyplaceného příspěvku od odvodu pojistného na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.

Zaměstnavatel má nárok na odečet jen pokud příspěvek vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek odečetl od pojistného (příspěvek za březen 2021 musí být vyplacen do konce června 2021).

Dodatečné uplatnění odečtu izolačky

Nárok na odečet vyplaceného příspěvku od pojistného lze uplatnit do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény. Rovněž případné opravy lze provést pouze v této lhůtě.

Doba poskytování příspěvku

Doba pro poskytování příspěvku byla původně omezena na březen a duben 2021, jelikož se však izolačka velmi osvědčila, dojde novelou zákona k jejímu prodloužení do konce června 2021 (návrh zákona schvaluje v současnosti Senát ČR).

Další doporučené zdroje informací

Webové stránky MPSV – nejčastější otázky a odpovědi, kalkulačka

Webové stránky ČSSZ – obecné informace, příklady a doporučení pro zaměstnavatele

A pokud jste uživatelé mzdového a personálního systému Vema, pak naleznete aktuální informace nejen k tomuto tématu rovněž na našem zákaznickém webu a v dokumentaci.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor