MENU Zavřít

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném. Jak si proces usnadnit?

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 25. 4. 2023

Od února 2023 mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na pojistném za vybrané zaměstnance. Tento záměr musí oznámit ČSSZ, což jim výrazně usnadňuje Vema modul OZS. Ten byl nedávno navíc rozšířen o novou funkci, která umožní snadné vyhodnocení této slevy pro jednotlivé zaměstnance.

Co vědět o slevě na pojistném? 

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném.  

Nárok na slevu za zaměstnance se týká konkrétních okruhů zaměstnanců, jejichž výčet naleznete na stránkách ČSSZ.  

! Podmínkou nároku na slevu také je, že je se zaměstnancem (s výjimkou zaměstnance mladšího 21 let) sjednána kratší pracovní nebo služební doba v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Výše slevy za kalendářní měsíc je 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Oznámení záměru uplatňovat slevu  

Záměr uplatňovat slevu za zaměstnance zaměstnavatel oznamuje ČSSZ nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který slevu uplatňuje.   

Zaměstnavatel oznamuje ČSSZ tento záměr pomocí:  

datové zprávy nebo  
na předepsaném tiskopise v elektronické podobě.  

Stejným způsobem oznamuje zaměstnavatel ČSSZ také skončení uplatňování slevy za zaměstnance.  

! Slevu lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli. Jestliže má záměr za téhož zaměstnance uplatňovat slevu více zaměstnavatelů, sleva náleží tomu zaměstnavateli, který to oznámil ČSSZ jako první (tzn. doručil oznámení ČSSZ).

Agendu vám usnadní modul OZS – Co všechno umí? 

Vema má pro tento případ speciální modul “Oznámení záměru slevy na pojistném (OZS)“. Ten je součástí funkcí Elektornická komunikace, které zajišťuje produkt Komplexní řízení lidských zdrojů.

Modul OZS zásadně zjednodušuje celou agendu spojenou s uplatněním slevy. Celý proces je digitalizován a zautomatizován. Informace o zaměstnancích, za které chce zaměstnavatel uplatnit slevu, odešle modul sám elektronicky na ČSSZ a vy se tak vyhnete vyplňování tiskopisu na ePortálu ČSSZ.

Podrobný návod včetně legislativních informací ke slevě na pojistném jsme pro vás shrnuly ve speciálním videu.  

 ZHLÉDNOUT VIDEO

Nová funkce: Vyhodnocení slevy na pojistném 

Modul OZS byl nedávno rozšířen o novou funkci, která vám pomocí speciálního průvodce pomůže snadno a rychle vyhodnotit slevy na pojistném u jednotlivých zaměstnanců.  

Jak na to ve 3 krocích?  

1. Krok: Průvodce nejdříve vyhodnotí, zda v daném období zaměstnanci, na které je již uplatňována sleva, splňují podmínky a navrhne případně ukončení slevy nebo změnu důvodu pro uplatnění slevy.  

2. Krok: Poté průvodce vyhodnotí, kteří zaměstnanci v daném období splňují podmínky a dosud na ně nebyla uplatňována sleva, např. zaměstnanec s kratší pracovní dobou dovršil 55 let věku.

3. Krok: Na závěr průvodce umožní uživatelem potvrzené změny zapsat do formuláře Odměňování (F5) hromadně za vybrané zaměstnance.  

Oznámení záměru poté probíhá stejně jako dosud prostřednictvím funkce Hromadné generování podání OZUSPOJ. 

Možnost tisku k dispozici

Součástí nové verze OZS bude i možnost tisku „Informace o záměru uplatnit slevu na pojistném“ pro všechny zaměstnance s odeslaným a schváleným záměrem ve vybraném období.   

! Pokud zaměstnavatel oznámil záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, je povinen o tom písemně zaměstnance informovat před prvním uplatněním této slevy, a to včetně důvodu pro uplatnění slevy na pojistném. Zaměstnavatel v této informaci uvede skutečnosti, která zakládá nárok uplatnění slevy na pojistném za tohoto zaměstnance, upozorní zaměstnance na jeho povinnosti související s dokládáním této skutečnosti a poučí ho o následcích neplnění povinností. 

Máte-li zájem o modul OZS, kontaktujte svého osobního konzultanta, případně obchodní oddělení na e-mailu vema@vema.cz nebo telefonu 530 500 100

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor