MENU Zavřít

Jak na správný offboarding zaměstnanců

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 24. 10. 2023

Znáte klíčové aspekty efektivního offboardingu zaměstnanců? Přinášíme praktické rady, jak správně postupovat při rozvázání pracovního poměru, a představujeme, jak Vema pomáhá zefektivnit tento proces.

Co je to offboarding a proč je z pohledu HR důležitý?

Offboarding, který označuje proces odchodu zaměstnance z firmy, je často opomíjen, ale jeho význam je srovnatelný s onboardingem, tedy procesem přivítání nového zaměstnance. Klíčovým prvkem úspěšného offboardingu je systematický přístup, který zahrnuje nejen administrativní ukončení pracovního poměru, ale také udržení pozitivních vztahů s odcházejícím zaměstnancem. 

Udržení dobrých vztahů s bývalými zaměstnanci má dlouhodobý přínos pro firmu. Tito jedinci se mohou stát cennými ambasadory značky, mohou doporučit firmu jako skvělé pracoviště, nebo se dokonce v budoucnu vrátit s novými zkušenostmi a dovednostmi. Zároveň, v době sociálních médií a online hodnocení, může mít každý odchod zaměstnance vliv na pověst firmy na trhu práce.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Právní náležitosti rozvázání pracovního poměru

Znalost a dodržování právních aspektů při rozvázání pracovního poměru je klíčová pro každou organizaci. Je důležité, aby HR oddělení a vedení firmy měly přehled o aktuálních legislativních požadavcích a postupovaly v souladu s nimi, aby se minimalizovalo riziko právních sporů a potenciálních konfliktů. 

Právní náležitosti rozvázání pracovního poměru pro vás shrnuje advokát Michal Vrajík ve článku Výpověď ze strany zaměstnavatele: Co by měla správně obsahovat? 

Neměli byste zapomenout ani na Výstupní list a ostatní výstupní dokumenty zaměstnance. 

Loučíte se snad se zaměstnancem ve zkušební době? Víme, co vše potřebujete vědět. 

Věnujte čas přípravě offboardingu 

Důkladná příprava offboardingu je klíčová pro minimalizaci jeho negativních dopadů na tým a zajištění hladkého přechodu. Následující tipy vám pomohou efektivně se připravit na tento proces. 

Vytvořte offboardingový plán

Začněte vytvořením komplexního offboardingového plánu. Tento plán by měl zahrnovat časový harmonogram, seznam úkolů, a definovat, kdo je zodpovědný za každou část procesu. Plán by měl být flexibilní, aby mohl být přizpůsoben specifickým potřebám každého odcházejícího zaměstnance. 

Komunikujte s týmem

Informujte tým o odchodu zaměstnance co nejdříve. Je důležité, aby se tým dozvěděl o změnách přímo od vedení, což pomůže předejít nejistotě a šíření nepřesných informací. Taktéž je důležité diskutovat, jak bude práce odcházejícího zaměstnance přerozdělena nebo jak bude probíhat hledání náhrady. 

Převezměte pracovní úkoly a projekty

Zajistěte, aby odcházející zaměstnanec předal všechny své současné úkoly, projekty a odpovědnosti. Je důležité, aby tento předání proběhlo systematicky a bylo zdokumentováno, aby nedošlo k přerušení práce nebo ztrátě důležitých informací. 

Revize bezpečnostních protokolů

Ujistěte se, že jsou dodrženy všechny bezpečnostní protokoly, jako je deaktivace přístupových kódů, vrácení firemního majetku (např. klíče, přístupové karty, notebooky) a odstranění přístupu k firemním systémům a datům. 

Výstupní pohovor

Plán by měl také zahrnovat výstupní pohovor. Tento pohovor je příležitostí získat zpětnou vazbu a uzavřít pracovní vztah na pozitivní notě.

Jak na výstupní pohovor? 6 důležitých kroků

Výstupní pohovor je důležitou součástí offboardingu, která má významný dopad na udržení dobrých vztahů s odcházejícím zaměstnancem a získání cenné zpětné vazby pro firmu. Vedení kompetentního a respektujícího výstupního pohovoru vyžaduje pečlivou přípravu a empatii.

Offboarding poskytuje firmě cennou zpětnou vazbu. Výstupní pohovory mohou odhalit potenciální problémy v pracovním prostředí, které by mohly být zlepšeny, nebo poskytnout vhled do toho, proč zaměstnanci odcházejí a co by firmu mohlo učinit atraktivnějším zaměstnavatelem.

Příprava na pohovor 

Ta zahrnuje prozkoumání pracovní historie zaměstnance, jeho výkonu a příspěvků pro firmu. Taktéž je vhodné připravit seznam otázek, které se zaměří na zkušenosti zaměstnance ve firmě, důvody jeho odchodu a návrhy na zlepšení. 

Atmosféra založená na respektu 

Během pohovoru je důležité vytvořit atmosféru otevřenosti a respektu. Zaměstnanci by měli cítit, že jejich názory jsou ceněny a že pohovor je bezpečným prostorem pro sdílení jejich skutečných pocitů a zkušeností. Vyvarujte se defenzivního postoji a buďte otevřeni konstruktivní kritice. 

Klíčové otázky 

Zaměřte se na klíčové otázky, jako jsou důvody odchodu zaměstnance, jeho celkové pocity ohledně firmy a týmu, a co by podle něj mohlo být zlepšeno.  

Získání konstruktivní zpětné vazby 

Cílem výstupního pohovoru je získání konstruktivní zpětné vazby, kterou lze využít pro zlepšení pracovního prostředí a procesů ve firmě. Dbejte na to, aby byly zaznamenány všechny podstatné poznatky a návrhy na zlepšení. 

Uzavření vztahu s pozitivním přístupem 

Na konci pohovoru poděkujte zaměstnanci za jeho práci a přínos pro firmu. Vyjádřete svou vděčnost za upřímnost a otevřenost během pohovoru.  

Zpracování zpětné vazby 

Po pohovoru je důležité zpracovat získané informace a využít je pro zlepšení interních procesů a pracovního prostředí.

Klíč k úspěšnému offboardingu? Vyzkoušejte Vemu 

Ačkoliv může offboarding působit jako konečná fáze pracovního vztahu, ve skutečnosti může být zásadním prvkem pro budování silné firemní kultury, pověsti a dlouhodobé udržitelnosti organizace. 

Vema vám pomůže s nejrůznějšími personálními procesy. Včetně nástrojů pro úspěšný výstup zaměstnance. Zjistěte více.  

CHCI VĚDĚT VÍCE 

Uživatelé Vemy mají také možnost přehledně zvládat i další personální postupy. Prohlédněte si naši Vema Akademii, ve které najdete všechny potřebné informace na jednom místě. 

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor