MENU Zavřít

Práce při mateřské dovolené

  • JUDr. et Mgr. Eva Janečková
  • 19. 6. 2023

Mnoho žen se v dnešní době rozhodne pracovat i během mateřské a rodičovské dovolené, ať už ve snaze o zlepšení rodinného rozpočtu, či ve snaze o udržení kvalifikace nebo pouze z toho důvodu, aby se věnovaly i jiné činnosti než jen péči o dítě. Při obou typech dovolené je možné pracovat, avšak pouze za splnění určitých podmínek, které je třeba dodržovat, aby žena díky přivýdělku nepřišla o vyplácené dávky.  

Skutečnost, že zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou znamená, že trvá pracovní poměr, a tudíž případný další přivýdělek nesmí být v rozporu s již sjednaným pracovním poměrem. Obecně platí pravidlo, že bez písemného souhlasu nesmí zaměstnanec pracovat pro jiného zaměstnavatele se stejným předmětem činnosti (a ani se nesmí této činnosti věnovat jako OSVČ) a rozsah omezení může dále rozšiřovat případná konkurenční doložka. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. 

3 základní způsoby přivýdělku při mateřské dovolené

V případě přivýdělku při mateřské dovolené je třeba rozlišovat 3 situace, ač je nutno říci, že ve všech třech případech má žena značně svázané ruce.  

Je nutné vycházet z ustanovení § 16 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

Tip: Přečtěte si také článek Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. Poznejte rozdíl.

Jde tedy o situaci, kdy se dávky nevyplácejí, i když nárok na ně zůstává zachován a po odpadnutí stanovených překážek lze pokračovat ve výplatě. Podle důvodové zprávy k tomuto ustanovení vzhledem k tomu, že účelem dávek je kompenzovat příjem, který zaměstnanci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti uchází, není důvodné, aby byla dávka poskytována v situaci, kdy z důvodu sociální události u zaměstnance prokazatelně k žádné újmě nedochází.  

Jak bylo uvedeno výše, mohou nastat 3 situace: 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

1. Práce u dosavadního zaměstnavatele 

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená z nemocenského systému a odvíjí se od výše předchozí mzdy. Z logiky věci to znamená, že matka nemůže u tohoto (původního) zaměstnavatele v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat svou původní práci a pobírat za ni mzdu.  

Není možné uzavřít s tímto zaměstnavatelem ani jinou pracovní smlouvu (s jinou pracovní náplní například), ani dohodu o pracovní činnosti. 

Uzavřít naopak se zaměstnavatelem lze například dohodu o provedení práce, která je uzavírána nejčastěji. Avšak i tady platí několik omezení. Dohoda se může vztahovat pouze na práci s jiným druhem práce, než jaký byl původní zaměstnanecký poměr. Například v případě, že zaměstnankyně u zaměstnavatele pracovala jako asistentka, můžete uzavřít dohodu o provedení práce na práci účetní apod. 

2. Práce pro jiného zaměstnavatele 

Pravidla vztahující se na peněžitou pomoc v mateřství dovolují libovolně si přivydělat u jiného zaměstnavatele. Obecně řečeno, stejně jako může být člověk nemocný pro jeden druh práce, ale jiný typ může vykonávat bez omezení.  

Proto u jiného zaměstnavatele může matka uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti.  

3. Podnikání při mateřské dovolené 

Avšak i ženy podnikatelky mají poměrně hodně svázané ruce. V případě, že odejde na mateřskou dovolenou žena, která podniká, a je jí z této podnikatelské činnosti stanovena peněžitá pomoc v mateřství, nemůže po dobu mateřské dovolené podnikání vykonávat. Je to stejné, jako by byla na nemocenské.  

Když ale žena podniká a nečerpá peněžitou pomoc v mateřství z této podnikatelské činnosti, může v podnikání pokračovat. To platí i v případě, že žena je zaměstnaná, z tohoto zaměstnání pobírá peněžitou pomoc v mateřství, a zároveň podniká. Je rovněž možné, aby žena na mateřské dovolené začala podnikat. 

Výše popsané omezení se vztahuje pouze na případ, kdy žena provozuje podnikání. Jak už bylo uvedeno, zákon o nemocenském pojištění říká „osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost“. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je tedy osobní nevykonávání výdělečné činnosti.  

Omezení platí pouze po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství. Důležité je slovo OSOBNÍ. Podnikat tak lze například prostřednictvím spolupracující osoby (rodinní příslušníci) nebo jiné pověřené osoby, jež bude činnost vykonávat ve prospěch OSVČ. Může se jednat o uzavřený pracovněprávní vztah nebo jinou smlouvu o výkonu činnosti, za kterou bude pověřené osobě náležet odměna. 

Co si z toho odnést? 

Ženy tedy mohou pracovat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jim tato dávka vyplácí.  

Maminky-podnikatelky (OSVČ), které uplatňují nárok na PPM z nemocenského pojištění OSVČ, nemusí v době pobírání dávky přerušovat nebo ukončovat činnost. Samostatnou výdělečnou činnost sice nesmí vykonávat osobně, ale mohou ji vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Např. chod prodejny zajišťují pouze prodavačky apod. Výkon samostatné výdělečné činnosti není nutno přerušovat ani v případě přivýdělku z titulu zaměstnance. 

Tip: Více jsme se tématu mateřské dovolené věnovali ve článcích Mateřská dovolená: Co si pohlídat při jejím zahájení i návratu zpět do zaměstnání Mateřská dovolená: Povinnosti zaměstnavatele před jejím zahájením. 

 

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor