MENU Zavřít

Souběh zaměstnání: Klíčové aspekty a rady v novém E-BOOKU

  • JUDr. et Mgr. Eva Janečková
  • 22. 8. 2023

V dnešní dynamické pracovní sféře se stále častěji setkáváme se souběhem zaměstnání, ať už jde o pracovní poměry u jednoho nebo více zaměstnavatelů. Chcete-li získat jasný obraz o tom, jak tuto složitou situaci řešit a minimalizovat s ní spojená rizika, stáhněte si náš nový e-book.

Vlastnost "XContentFormWidget.title" není definovaná.

V dnešní moderní době, kdy se pracovní sféra neustále mění, se stále častěji setkáváme s pojmem souběh zaměstnání. Co to vlastně znamená a jak efektivně řídit pracovní vztahy v takových situacích? Představíme vám klíčové body problematiky souběhu zaměstnání, které jsou také obsaženy v našem novém e-booku Souběh zaměstnání: Průvodce řešením pracovněprávních vztahů, který je ke stažení na konci tohoto článku.

Co to je a kdy vzniká souběh zaměstnání?

Souběh zaměstnání se týká situace, kdy zaměstnanec pracuje v rámci více pracovněprávních vztahů, a to buď u jednoho zaměstnavatele nebo u několika různých zaměstnavatelů.  

Je důležité si uvědomit, že nejde jen o souběh pracovních poměrů, ale také o různé kombinace pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Souběh pracovněprávních vztahů u JEDNOHO zaměstnavatele

Ustanovení zákoníku práce stanoví, že zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele nesmí vykonávat práci, která je stejně druhově vymezena. To zajišťuje, aby nedocházelo k obcházení zákoníku práce týkajícího se pracovní doby, odpočinku atd. Důležité je také rozlišovat mezi prací stejného druhu a prací jiného druhu.

Souběh pracovněprávních vztahů u VÍCE zaměstnavatelů

V situaci, kdy zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů, je nutné dodržovat určitá pravidla a podmínky. Zaměstnanec potřebuje souhlas prvního zaměstnavatele, pokud by chtěl pracovat v oboru, který je shodný s činností prvního zaměstnavatele. 

Jaká je role zaměstnavatele v souběhu zaměstnání? 

Zaměstnavatel má vliv na to, zda zaměstnanci povolí vedlejší výdělečnou činnost. Tato dohoda se píše písemně a zaměstnavatel může stanovit podmínky, za kterých může zaměstnanec souběh zaměstnání vykonávat.

Zvláštní situace

V některých případech mohou vzniknout složitější situace, například pokud dochází ke souběhu zaměstnání a podnikání zaměstnance současně. V takových případech je nezbytné konzultovat s právním odborníkem, aby byly dodrženy všechny stanovené zákony.

E-BOOK ke stažení zdarma 

Souběh zaměstnání může být pro zaměstnance i zaměstnavatele komplexní záležitostí, která vyžaduje pečlivé plánování a dodržování právních předpisů.  
Výše uvedené body mohou poskytnout základní přehled o této problematice. Pokud chcete zjistit více informací a jaké podmínky se s tímto tématem pojí, stáhněte si náš e-book.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor